Posted on: February 22, 2022 Posted by: Alma Caldwell Comments: 0
hotel's stars

                โรงแรมเป็นธุรกิจสำหรับการบริการด้านที่พัก ซึ่งโรงแรมก็มีอยู่หลากหลายที่และหลายเกรดด้วยกันดังนั้นเราอาจจะเคยได้ยินมาว่าโรงแรมที่มีหนึ่งดาว สี่ดาว ห้าดาว นั้นเป็นตัวบ่งบอกว่าโรงแรมนั้นๆมีการบริการหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ระดับดาวโรงแรม หรือมาตรฐานดาว โรงแรมที่มีระดับดาวสูง บ่งบอกว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุด มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมถึงมีการตกแต่งที่สวยงามทั้งภายในและภายนอก นอกจากนั้นระดับดาวยังใช้แบ่งระดับมาตรฐานของการให้บริการด้วย โดยวัดจากผลประโยชน์ที่แขกได้รับเมื่อเข้ามาใช้บริการ

ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้รวมถึงขนาดของโรงแรมเพราะว่าโรงแรมเล็กๆที่มีการบริการที่ดี อาหารอร่อยและสะอาดนั้นก็สามารถที่จะได้ดาวระดับสูงๆได้อีกเหมือนกัน ทุกๆอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเลยและถ้าหากเรารู้จักที่จะให้ความสนใจไปแล้วนั้นเชื่อว่าจะเกิดเรื่องราวที่ดีๆขึ้นกับโรงแรมอีกด้วย

มาตรฐานของแต่ละดาวนั้นก็มีความแตกต่างกันดังนี้โรงแรม 5 ดาว มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากกว่าโรงแรม 1 ดาว โรงแรม 5 ดาว คุณภาพในการให้บริการสูงกว่าโรงแรม 1 ดาว โรงแรม 5 ดาวมีการตกแต่งสวยงามทั้งภายนอกและภายใน โรงแรม 5 ดาว ตั้งอยู่บนทำเลที่เหมาะสมและมีสภาพแวดล้อมที่ดี โรงแรม 5 ดาว มีค่าห้องพักที่สูงกว่าโรงแรม 1 ดาว ซึ่งทั้งหมดนี้คือความแตกต่างของระดับดาวนั้นเองซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าโรงแรมดาวที่เยอะจะแพงกว่าโรงแรมดาวน้อยเพราะด้วยเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันจึงทำให้ราคาและมาตรฐานนั้นยิ่งแตกต่างกันอีกด้วย

ทุกๆอย่างเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในเรื่องของโรงแรมที่เราควรที่จะต้องรักษามาตรฐานการบริการของตนเองให้ดีเพราะถ้าหากเรารู้จักที่จะรักษามาตรฐานการบริการของตนเองได้ดีมากเท่าไหร่แล้วนั้นก็จะช่วยทำให้โรงแรมของเรามีชื่อเสียงมากขึ้นเพราะการรีวิวในตอนนี้ส่งผลอย่างมากเลยที่เราเองก็ควรที่จะต้องยิ่งใส่ใจเพราะถ้าหากเราใส่ใจแล้วเราก็จะได้รู้ว่าตรงไหนของโรงแรมที่เราควรที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น

เพราะหากโรงแรมของเรานั้นดูดีและมีมาตรฐานหากมีการมาตรวจโรงแรมนั้นจากโรงแรมที่ดาวสูงก็ยังคงมาตรฐานดาวเดิมด้วยเพราะคุณภาพไม่ลดลงดาวก็ไม่ลด แต่ถ้าหากคุณภาพของโรงแรมแย่ลงอาจจะมีการปรับลดดาวได้ด้วย มาตรฐานการบริการของโรงแรมในตอนนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจเลือกพักกับทางโรงแรมด้วยมาตรฐานดาวจึงหรือระดับดาวสำหรับโรงแรมจึงสำคัญอย่างมากเลย